İSG Tehlike Sınıflarında Değişiklik

x18 Nisan 2014 tarihli resmi gazete yayınlanan değişiklik ile işletmelerin tehlike sınıfları yeniden düzenlendi. Daha önce tehlikeli sınıfa girmeyen birçok işletme tehlikeli sınıfına alındı. Bu da 2016’ya ertelenen uzman ve hekim bulundurma zorunluluğunu yeniden gündeme taşıdı. devamını oku…

Reklamlar

Personel Eğitimi 5: İSG Eğitimi

Safety vest and hard hat against white backgroundPersoneli İSG konusunda uyarmak için kullandığım eski sunumum aşağıdaki linkte mecuttur. Umarım faydalı olur.

ISG Temel Eğitimi

Daha önce paylaştığım eğitim dokümanları ise şu sayfalarda mevcut:

Personel Eğitimi 4: HACCP

Personel Eğitimi 3: İşletme Hijyeni 

Personel Eğitimi 2: Kişisel Hijyen

Personel Eğitimi 1: Mikroorganizmalar

İSG Tehlike Sınıfları ve Uygulama Farkları

İSG eğitimi verdiğim bir firmada hangi tehlike sınıfına girdiklerine dair soruları beni bu konuda bir yazı yazmaya yöneltti. Gıda ve yem işletmeleri ağırlıklı olarak az tehlikeli işletmeler sınıfına girmekle birlikte bazı üretim kolları için tehlikeli sınıflandırması yapıldığını gördüm mevzuatta. Mevzuat derken de “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği“ni kastediyorum. Bu tebliğ işletmeleri iş konularını 3 grupta topluyor:

  • Az Tehlikeli İşler
  • Tehlikeli İşler
  • Çok Tehlikeli İşler

devamını oku…

Yeni İSG Kanunu

20 Haziran 2012 tarihi itibariyle kabul edilen yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu resmi gazetede yayınlanmasının ardından devreye girdi. Bu kanun ile 50 çalışanı olan işletmeler için tanımlanan uygulamalar artık tüm işletmeler için geçerli hale geldi. Çalışan sayısı 10’un altında kalan işletmeler için devlet destek verebileceğini açıklıyor aynı yasa içinde. Uzman ve işyeri hekimi bulundurma veya bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alma zorunluluğu 6 ay ile 2 yıllık bir dönem içinde devreye alınıyor. Buradaki kriter işletmenin tehlike sınıfı olarak açıklanmış. Kanunun tamamını incelemek isteyenler için bir düzenleme yaptım:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Kullanımının kolay olması için başlıklarla ayırdım. Nasıl bir görüntü olduğunu ve ne şekilde kullanıma açıldığını aşağıdaki resimden anlayabilirsiniz sanırım:

İSG Yasa Tasarısı

Bu önemli haberi sizlerle paylaşmak istedim:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal taraflarla yaptığı görüşmelerle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı’na son şeklini verdi. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenlerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere bütün çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak.

devamını oku…

Gıda İşletmeleri İçin İSG Mevzuatı

Gıda işletmeleri de tüm diğer işletmeler gibi iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uymalıdır. Burada en çok sorulan soru hangi yasalara tabii olduklarına dair oluyor. Yasal gereklilikleri sizin için bir liste haline getirdim ve linkleri ile birlikte bu dokümanda yayınladım. İş kanunun 77. maddesine baktığınızda temelde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve sorumluluklar genel hatları ile tanımlanmış. Konu ile ilgili arkadaşların bu noktadan başlayarak inceleme yapması uygun olacaktır.

devamını oku…