Yeni Doküman Paketleri

Doküman paketlerine yenilerini ekledim. Doküman paketlerinin kullanımı konusunda soruları olanlar çekinmeden iletişime geçebilir. Ayrıca sürekli danışmanlık yaptığım firmalarım için dokümanlar ücretsizdir.

Paket No 3: Gıda Özgünlüğü (Hile ve Tağşiş Değerlendirme Sistemi)

 1. Gıda Özgünlüğ Prosedürü
 2. Gıda Özgünlüğü Risk Değerlendirme Planı
 3. Özgünlük İle İlgili Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Paket No 4: Alerjen Yönetimi

 1. Alerjen Yönetimi Prosedürü
 2. Alerjen Kontrol Listesi
 3. Alerjen İçerik Kontrol Listesi
 4. Ülkelere Göre Alerjen Sınıflandırma Listesi
 5. Alerjen Uyarı Talimatı
 6. Alerjen Risk Değerlendirme Planı

Paket No 5: Ortam Kontrolleri (Çevre İzleme)

 1. Ortam Kontrolleri Prosedürü
 2. Ortam Kontrolleri Planı
 3. Örnek Ürün Risk Değerlendirme Raporu
 4. Dış Kaynaklı Dokümanlar (İngilizce)

Paket No 6: Risk ve Fırsat Değerlendirmesi

 1. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Prosedürü
 2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Planı
 3. Örnek SWOT Raporu

Paket No 7: ISO 22000:2018 Geçiş Dokümanları

 1. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Prosedürü
 2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Planı
 3. Örnek SWOT Raporu
 4. Değişim Prosedürü
 5. İlgili Taraflar ve Beklentileri Raporu
 6. Süreç Tanımı
 7. GGYS El Kitabı

Paket No 8: Tedarikçi Değerlendirme Sistemi (BRCGS Standartlarına Uygun)

 1. Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
 2. Tedarikçi Risk Değerlendirme Planı
 3. Onaylı Tedarikçi Listesi
 4. Tedarikçi Denetim Soru Listesi
 5. Tedarikçi İzlenebilirlik Tatbikat Formu
 6. Hizmet Tedarikçisi Risk Değerlendirme Planı
 7. Hizmet Tedarikçileri Değerlendirme Formu
 8. Müstahsil Değerlendirme Formu
 9. Örnek Hizmet Spesifikasyonu
 10. Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu

Paket No 9: İzlenebilirlik

 1. İzlenebilirlik Prosedürü
 2. İzlenebilirlik Tanımlama Tablosu
 3. Üretim İzlenebilirlik Formu
 4. İleri İzlenebilirlik Tatbikat Raporu
 5. Geri İzlenebilirlik Tatbikat Raporu

Paket No 10: Geri Çekme ve Geri Çağırma

 1. Geri Çekme & Geri Çağırma Prosedürü
 2. Geri Çağırma Ekibi Listesi
 3. Geri Çekme Takip Formu
 4. Geri Çekme Formu
 5. Sample Recall Letter
 6. Geri Çağırma Tatbikatı Yazışma Klavuzu

Gıda Savunması Doküman Paketi

Sistem kuran ve geliştiren üretim firmaları için hazırladığım doküman paylaşımlarında ikinci paketi de devreye aldım. Gıda savunması konusunda gerekli olan tüm dokümanları içeren paket aşağıdakilerden oluşuyor:

Gıda Güvenliği Kültürü Doküman Paketi

Sistemlerin kurulmasında ve geliştirilmesinde gerekli olan dokümanların örneklerini içeren doküman paketleri hazırladım. İlk paket olarak gıda güvenliği kültürü dokümanlarını satışa sunuyorum.

Nisan 2020 Mevzuat Değişiklikleri

Aylık toplantılarda yasal mevzuat değerlendirmesi yapacak arkadaşlar için geciktirmeden yayınlamak istedim. Gıda ve ilgili sektörleri ilgilendiren mevzuat değişiklikleri aşağıdaki gibidir:

Gıdalarda Klorat Bulaşması & Önlemler

Klorat ile ilgili müşterilerden gelen sorular çoğalmaya başladı bu nedenle EFSA’nın bu konudaki önerilerini incelemeniz için sizinle paylaşma ihtiyacı duydum.

Şubat 2020 Mevzuat Değişiklikleri

Şubat ayı içinde gıda ve ilgili sektörlere yönelik ulusal mevzuat değişikliklerinin dökümü ve resmi gazete linkleri aşağıdaki gibidir:

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği – 19 Şubat

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 28 Şubat

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 28 Şubat

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 28 Şubat

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 29 Şubat

HACCP Ekibi Kurma

HACCP çalışmalarında görev alan personelin oluşturduğu ekibe:

 • HACCP Ekibi
 • HACCP Takımı
 • Gıda Güvenliği Ekibi
 • Gıda Güvenliği Takımı

İsimleri verilir. Bu tanımlamaların hepsi aynı anlamda kullanılır.

Ekibin görevi:

 • sisteminin kurulması,
 • dokümante edilmesi,
 • sürdürülmesi,
 • güncellenmesi,
 • iyileştirilmesidir.

HACCP ekibinde yer alacak kişiler işletmede görev alan kişilerdir. Ekibe dışarıdan danışman ve teknik uzman dahil edilebilse de esas olan işletme personelinden oluşmasıdır. Dış uzmanın sistemin doğrudan sorumluluğunu alması uygun olmayacaktır. Ekipte yeralan kişileri seçerken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

 • Ekip üyeleri farklı birim/alanlardan olmalıdır: Üretim, bakım, kalite güvence, laboratuvar, kalite kontrol, vb. birimlerden olabilir. Mühendis, tekniker, formen, laborant, kimyager vb. formasyonda olması önemli değildir.
 • Ürün, üretim, gıda güvenliği tehlikeleri konusunda bilgili olmalıdır: Bu konularda yeterliliğini eğitim veya tecrübe ile kazanmış olmalıdır.
 • HACCP konusunda eğitim almış olmalıdır: Ekip üyeleri HACCP konusunda bir kereye mahsus eğitim almalıdır. Ulusal mevzuatta eğitim ile ilgili bir tanmlama yoktur. Eğer Birleşik Krallık veya A.B.D. ile bir ticaret var ise oralarda tanımlanan eğitim içeriği dikkate alınmalıdır.

Ekibin kaç kişiden oluşacağı ile ilgili bir zorunluluk yoktur. Genellikle 3 – 8 arası bir grup oluşturulur pratikte. Ürünlerin ve üretim işlemlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı ekibin sayısını mutlaka etkileyecek etkenlerdir. Çok az veya fazla kişiden oluşan ekiplerin kendilerine göre olumsuz sonuçları olmaktadır.

Ekip lideri üyelerin içinde en tecrübeli ve eğitimli olan kişidir. Üst yönetim tarafından atamasının yazılı olarak kayıt altına alınması uygun olacaktır. Ekip liderinin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Ekibin görevlerinde liderlik görevini üstlenmek,
 • Ekip üyelerinin eğitimlerinin organize etmek,
 • Üst yönetime sistem ile ilgili raporlama yapmak,
 • Sistemin temsilciliğini yapmak.

Tarım Orman Bakanlığı HACCP Denetimleri

Tarım Orman Bakanlığı denetimlerinde HACCP ile ilgili konularda artık ciddi bir şekilde ele alınıyor. Özellikle pilot şehirlerde yapılan denetimlere yönelik zaman zaman görüşüyorum. Firmaların bakanlık denetimleri için iyi hazırlanmaları şart. Zira bilindiği üzere yasal yaptırımlar ciddi seviyelerde. Yapılması gerekenleri adım adım aşağıda tanımlamaya çalıştım.

 1. Öncelikler Ulusal mevzuata göre HACCP beklentileri diğer standart gerekliliklerinden farklı. Bu nedenle ayrı bir çalışmayı yürütecek uzman bir ekip kurun. Gerekiyorsa dışarıdan danışmanlık veya eğitim hizmeti alın.
 2. Denetimde kullanılacak soru listesi ve ilgili içerikteki dokümanları temin edin.
 3. Ekip soru listesi ve diğer dokümanlar üzerinden istenen şartları oluştursun. Unutmayın denetim yapan arkadaşlar için kelime kelime uygun olması önemli.
 4. Oluşturulan dokümanlarda tarif edilen kayıtları oluşturmaya başlayın veya var olanları gözden geçirin.
 5. Tüm doküman ve kayıtları doğru bir şekilde dosyalayın. Denetimde sorun yaşamamanız için dosyalama kısmı önemli.
 6. Denetim öncesinde saha denetimi yapın. Uygun bir altyapı sağladığınızdan emin olun.

Aralık 2019 Mevzuat Değişiklikleri

Gıda ve ilgili alanlara yönelik mevzuat değişiklikleri Aralık 2019 için aşağıdaki gibidir:

31 Aralık : Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Aralık : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Aralık : Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2019/44)

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (No: 2019/43)

21 Aralık : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Aralık : Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6 Aralık : Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)

NOT: 25 Aralık tarihli tebliğ değişikliklerini atlamışım, hatırlatma ve yardımından dolayı Nagehan GÜLEÇ arkadaşıma çok teşekkür ederim.

ISO 14001 2015 Mantık Haritası

Standart çalışmalarında yol gösterici olması için hazırladığım mantık haritasını aşağıda sunuyorum. Umarım faydalı olur.