IFS Gıda Standardında Değişiklikler

IFS Gıda standardını uygulayan arkadaşlar için yeni haberler gelmeye başladı. Yeni standardın 2017 Haziran ayında yayınlanacağına dair farklı sitelerde yorumları okumuştum. BRC 7 yayınlanalı epey bir zaman olmasına rağmen alışıldığın aksine IFS revize standardını yayınlamamıştı. Dün gelen bir mail ile planlarını duyurdular. Mailin içeriği ve Türkçe meali aşağıdaki gibi:  Okumaya devam et

Reklamlar

Maksimum Bulaşan Limitleri

Gıdalarda bulunması muhtemel – pestisitler hariç – bulaşanların limitlerini açıklayan yönetmelik içeriğini derledim. Yönetmelik; “Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği” olup, son değişiklik 19.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ekteki doküman değişiklikleri de içerecek şekilde tasarlanmıştır. Temel bulaşan gruplandırması aşağıdaki gibidir.

Bölüm 1. Nitrat.

Bölüm 2. Mikotoksinler

Bölüm 3. Ağır Metaller

Bölüm 4. 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD)

Bölüm 5. Dioksinler ve PCB’ler (31)

Bölüm 6. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)

Bölüm 7. Erusik asit

Bölüm 8. Melamin ve yapısal analogları

Aşağıdaki link de derlememin pdf formatındaki hali. Umarım faydalı olur.

Gıdalardaki Bulaşanaların Maksimum Limitleri

Geri Çekme & Geri Çağırma Tatbikatı

imagesGıda üretiminde esas olan tehlikelerin ortaya çıkmadan engellenmesidir. HACCP sistemi de bunun için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bazı durumlarda alınan önlemlerin yetersizliği, insan hataları veya öngörülemeyen durumların yaşanması gibi sebeplerden ürünler tehlike içermesine rağmen üreticinin elinden çıkabilmektedir. Bu durumda, tüketiciler etkilenmeden, gıdaların kontrol altına alınması ve tüketimlerinin engellenmesi gerekir. Bu müdahaleye geri çekme (dağıtım ve kullanımının durdurulması) veya geri çağırma (son tüketici veya perakendeci rafından geri toplatılması) denir.

Yılda bir kere olmak üzere bir sanal geri çekme tatbikatı ile sistemin etkin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Aşağıdaki örnek ile bir tatbikat yazışmasının nasıl bir içeriğe sahip olması gerektiğini görebilirsiniz.

Okumaya devam et

Tedarikçi Değerlendirme Soru Listesi

interview-icon-23.pngFarklı standartlarda tedarikçilerin onaylanması ve ardından sürekli olarak izlenmesi isteniyor. Onaylama süreci ilk çalışma veya öncesinde planlanması gereken bir faaliyetken, izleme ise süreklilik gerektiren bir faaliyet. En detaylı tanımlama BRC Gıda standardında yapılmış durumda. Okumaya devam et

Yönetim Sistemi El Kitabı Yazmak

BookStandartların revizyona uğraması veya yeni bir standartla çalışmaya başlarken oluşturulması gereken temel dokümanlardan biridir el kitabı. Artık bir çok standart zorunlu tutmasa da el kitabı yazmak sistemi sıfırdan oluşturma veya gözden geçirme aşamasında iyi bir araçtır. Okumaya devam et