Hijyen Yönetmeliği İle İlgili Gelişmeler

Bildiğiniz gibi Hijyen eğitimi yönetmeliği ile tanımlanan eğitim zorunlu olmak üzere. Bu nedenle son gelişmelerden sizleri haberdar etmeyi düşündüm. Duyumlarımı aşağıda özetledim. Umarım yardımcı olur:

  • Yasal düzenlemede yakın zamanda bir değişiklik beklenmiyor ve bu nedenle eğitimi almak için acele etmekte fayda var.
  • Eğitimler sadece halk eğitim merkezlerinden alınabiliyor.
  • Halk eğitim merkezlerinin tasarrufunda bir düzenleme olduğundan bazı merkezler işyeri hekimleri veya gıda mühendislerini eğitimci olarak atayabiliyor.
  • Sınav konusu biraz karışık ama merkezler bir şekilde çözüm üretiyorlar, sınav olup da kalan kimseyi duymadım. Bazen sınav da yok. Ki bu konu okuma yazması pek iyi olmayan personel için sorun oluşturuyor.
  • Fiyatlar 15 – 60 TL arasında değişiyor. Nedeni sorulduğunda biz böyle belirledik deniyor.
  • Benim fikrim; işletmenin bir protokol ile işyeri hekimi veya gıda mühendisini yetkilendirmesini sağlaması ve daha etkin bir eğitim düzenlemesi. Zira eğitimlerin etkinliği konusunda kafamda ciddi soru işaretleri var.

Kendi eğitimlerini vermek durumunda olanlar için daha önce paylaştığım eğitim sunumları faydalı olabilir.

 

Reklamlar

Hijyen Eğitim Yönetmeliği İle İlgili Bakanlık Açıklaması

Hijyen eğitim yönetmeliği ile ilgili görüşmelerden sonra bakanlığa aşağıdaki içerikte bir mail attım:

“Sayın yetkili, 05.07.2013 tarihli hijyen eğitim yönetmeliği uyarınca gıda işletmelerinde çalışan kişilerin tanımlanan eğitimleri almaları istenmektedir. Aynı yönetmeliğin 6. maddesinde işletmelerin kendi imkanları ile eğitimleri verebilecekleri belirtilmektedir. Bu konu ile ilgili duyuru yapan bakanlığınıza bağlı kurum yetkilileri eğitimlerin sadece kendileri tarafından verilebileceğini, işletmelerde verilecek eğitimlerin kabul edilmeyeceğini beyan etmektedir. Sizin değerlendirmelerinizi ve işletmelerde bu eğitimlerin verilmesi ile ilgili duruma açıklık getirmenizi rica ediyorum.”

Bu maileme cevap olarak şöyle bir açıklama geldi:

“Merhaba,

05.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında verilecek olan hijyen eğitimlerinin Genel Müdürlüğümüze bağlı (Halk Eğitimi Merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve turizm eğitim merkezleri) kurumlarca verilmektedir.  İlgili yönetmeliğin 6. Maddede bahsi geçen işletmelerin kendi imkanlarıyla verebilecekleri ifadesi;

– işyerinde mevcut işyeri hekimi var ise(eğitimciler kısmında belirtilen diğer meslek grupları da olabilir),

– İşyerinin standartlara uygun derslikleri mevcut ise

Halk eğitimi merkez müdürlüğü işbirliğiyle verilecek eğitimlerde, bahsi geçen  hususlarda değerlendirilerek, kurum merkez müdürlüğünün uygun görmesi halinde,  işyeri hekimi bu eğitimlerde görevlendirilebilir ve işyeri dersliklerinde  bu eğitim programları uygulanabilir. Eğitim programını başarı ile tamamlayan kursiyerlere halk eğitimi merkezlerince e-yaygın sistemi üzerinden sertifika düzenlenir.

Bunun dışında işyerleri, genel müdürlüğümüze bağlı kurumlarla işbirliği yapmadan kendi imkanları ile verecekleri eğitim ve sertifikalar geçersiz olup, ilgili bakanlıklarca yapılacak olan teftiş sonucu işyeri ve çalışanları mağduriyet yaşayabilecektir.

İyi günler dilerim… ” Ahmet Fazıl Altun

Şu duruma göre bu eğitimden kaçış olmayacak ve işletmecinin veya çalışanın sırtına bir yük daha bindirilecek.